1. Hvordan hindre at bladene blir sløve for fort?

    Selv om de fleste høvelblader er vendbare og kan brukes på begge sider, er det selvsagt en god idé å sørge for at bladene holder seg skarpe så lenge som mulig.
  2. Det er viktig å fjerne alle skruer, spiker og andre gjenstander fra arbeidsstykket før du setter i gang. Dette er ikke bare av hensyn til sikkerheten, men også for å unngå å skade bladene. Før du starter, sørg for at det ikke er noen hindringer langs sporet høvelbladet vil følge, og fjern alle eventuelle trefliser som sitter fast i verktøyet.
  3. Vi anbefaler også å vente til bladene har stoppet helt før du setter den elektriske høvelen fra deg. De roterende knivene kan ta tak i overflaten, hvilket gjør høvelen vanskeligere å kontrollere og også kan skade bladene og arbeidsstykket.
  4. Og en siste ting: Sjekk om den elektriske høvelen du har tenkt å kjøpe har en parkeringsfot. En slik fot beskytter både høvelen og arbeidsstykket etter bruk.
  5. Det er for øvrig tilrådelig å erstatte sløve blader så raskt som mulig. Se videoen for å se hvordan dette gjøres.