1. Hvordan få best mulig sliperesultat

    Kvaliteten på sliperesultatet avhenger av ulike faktorer. Det er f.eks. viktig å erstatte slitte slipepapirark i god tid. Og, vi ville aldri anbefale å bruke samme slipepapirark for tre og metall. Du bør også ta kornstørrelsen på slipepapirarkene i betraktning.
  2. Slå på eksentersliperen før slipeflaten kommer i kontakt med arbeidsstykket. Før verktøyet langs arbeidsoverflaten parallelt med den, ikke i vinkel med den, for å unngå skjemmende slipemerker. En rettlinjet bevegelse i samme retning som trefibrene gir de beste resultatene når man finpusser ubehandlet tre og når du vil ha en ekstra glatt overflate.
  3. Det er også viktig å ikke bruke for mye press når man sliper. Hvis du trykker for hardt på slipemaskinen blir resultatene dårligere, slipepapirarket slites fortere og det er mer slitsomt for deg enn nødvendig. Noen eksenterslipere er utstyrte med en trykkindikator, slik at du umiddelbart kan se om du må bruke mer eller mindre press for å få best mulig resultat.
  4. Du kan også justere hastigheten på noen eksenterslipere. Dette er en stor hjelp til å få gode resultater med ulike materialer. For å finne riktig hastighet for jobben det er snakk om, kan du teste verktøyhastigheten på et stykke avfallsmateriale før du starter.