1. Hvilket fresestål skal brukes til jobben?

    Det finnes en rekke fresestål på markedet, og det er bare de vanligste typene som vises her.
  2. 1) Rette fresestål skjærer rett ned i materialet slik at det dannes et spor eller en kant. De kan også benyttes til å hule ut et område til en tapp eller et innlegg.
  3. 2) Sammenføyningsstål lager et rett vertikalt og horisontalt kutt, og er utformet spesielt for å skjære en forsenkning (hakk) i kanten på et materiale.
  4. 3) Skråskjæringsstål lager et skrått kutt i en gitt vinkel. Skråskjæringsstål brukes noen ganger til å pynte kanten på et materiale, og kan også brukes ved sammenføyninger til å lage skråskårne kanter for flersidede konstruksjoner.
  5. 4) Profilfresestål brukes for det meste til å lage en dekorativ kant i et materiale.