Boremaskiner

 1. Hvilken type bor skal brukes for hvilket materiale?

  Valg av bortype avhenger av hva slags materiale du skal bore i. Det er tre bortyper:
 2. 1) Metallbor

  Metallbor med delvis slipt spiss er egnet for ikke-jernholdige metaller. Dette omfatter aluminium, kopper, messing, sink, jern og ulegert stål. Bor laget av koboltlegert hurtigstål (HSS-E) eller bor med titanbelegg kreves for boring i rustfritt stål. Disse er dyrere enn vanlige HSS-bor, men de muliggjør boring i spesialstål uten høy slitasje på boret.
 3. 2) Trebor

  Disse er utstyrt med lange senterspisser, to forborespor, og er velegnet for hullboring i treverk.
 4. 3) Betongbor

  Disse benyttes til å bore gjennom murverk og betong sammen med en slagdrill eller en borhammer (det kreves en borhammer for å bore i betong). Dersom veggen allikevel bare er laget av porøse, perforerte steiner, trengs det kun vanlig drill (ikke slag). Det samme gjelder porøse mursteiner og kledte vegger. Ved boring i disse materialene, bør du bruke et murbor med fastloddet hardmetallbelegg på spissen.