Uten ledning

  1. Hva er momentinnstillingen for (den roterende ringen med tall)?

    Denne innstillingen lar deg styre momentet eller skrukraften til drillen/skrutrekkeren. Jo høyere moment (tallet på momentringen), desto mer "kraft" genererer drillen og skruen kan skrus dypere inn i arbeidsstykket. Det er i tillegg en spesialinnstilling for boring. Noen driller/skrutrekkere er i tillegg utstyrt med en slagfunksjon som kan velges med denne borinnstillingen.