Frem- og tilbakegående sag

  1. Hva brukes rotasjonsinnstillingen på sabelsagen til?

    Hvis sabelsagen har rotasjonsinnstilling, gjør den at bladet følger en sirkulær bevegelse som sørger for at du kan sage raskere rett frem. Mer rotasjonsbevegelse sørger for raskere saging. Jo mindre rotasjonsbevegelse du benytter, jo mer nøyaktig blir skjæringen.