Uten ledning

  1. Hva betyr kapasitet (Ah) for deg?

    Jo høyere batterikapasiteten (Ah) er, desto lenger kan du arbeide per lading.