Skruing i metall

92% of 100%

Hvis du skal feste noe til metall, kan du bruke forskjellige slags bolter og skruer, for eksempel: sekskantbolter som er helgjenget eller har korte gjenger, unbrakobolter, låsebolter, metallskruer og plateskruer. De vanlige størrelsene i Europa er i millimeter, selv om det ofte brukes tommer (”) i Storbritannia og USA.

 1. Bolter og skruer

  Bolter og skruer til bruk i metall leveres i mange forskjellige hodeformer, f.eks.:
  1. sekskanthode
  2. rundt hode
  3. forsenket hode
  4. sylindrisk hode
  5. forsenket unbrakohode
  6. sylindrisk unbrakohode
  7. forsenket krysshode
  8. riflet hode

 2. Muttere

  Muttere brukes til forskjellige formål og er tilgjengelige i mange forskjellige typer og størrelser. De vanligste typene er:
  1. sekskantmutter
  2. ringmutter
  3. låsemutter
  4. overfallsmutter
  5. kronemutter
  6. vingemutter

 3. Skiver

  En skive monteres under en skrue, bolt eller mutter og fordeler trykket for å beskytte arbeidsstykket mens mutteren strammes eller løsnes. En skive kan også brukes til å forsegle skjøten mot fuktighet.
  1. blank underlagsskive
  2. fjærskive
  3. stjerneskive
  4. sikringsring (intern)
  5. sikringsring (ekstern)
  6. O-ring

 4. Velge riktig skiftenøkkel

  Størrelsen på muttere og bolter blir ofte angitt i metriske skruegjengestørrelser – for eksempel en M8-bolt. Hver mutter- eller boltstørrelse har en tilsvarende hode- eller nøkkelstørrelse. I Europa angis disse størrelsene i millimeter (mm). Bolt- og nøkkelstørrelsene vises i tabellen under:

  Bolt    Skiftenøkkel
  M3      5,5
  M4      7
  M5      8
  M6      10
  M7      11
  M8      13
  M10    17
  M12    19
  M14    22
  M16    24
  M18    27
  M20    30
  M22    32
  M24    36
  M27    41
  M30    46
  M33    50
  M36    55

 5. Fastnøkkel

  Fastnøkler har vanligvis to hodestørrelser slik at du kan stramme og løsne alle de mest vanlig brukte mutter- og boltstørrelsen med et lite antall nøkler (6-7 mm, 8-9 mm, 10-11 mm, 12-13 mm, 14-15 mm, 16-17 mm og 18-19 mm).

 6. Toppnøkkel

  Hodet på en toppnøkkel (eller stjernenøkkel) har 12 innvendige tenner og griper helt rundt hodet på mutteren eller bolten. Men denne nøkkelen kan man bruke mye kraft (men påse at nøkkelen griper skikkelig rundt hele hodet på mutteren eller bolten!).

 7. Pipe

  En pipenøkkel med et utvalg av piper av forskjellige størrelser er et nyttig og allsidig verktøy. Pipenøkkelen har en knapp for valg av venstre/høyre retning slik at den kan brukes til både å stramme og løsne mutter og bolter.

 8. Pluggnøkkel

  En pluggnøkkel (eller toppnøkkel) er rørformet i enden for å montere en mutter eller bolt av en spesiell størrelse. Denne type nøkkel er særlig nyttig for muttere og bolter som er vanskelige å nå, fordi de ligger for dypt nede i en utsparing for en skiftenøkkel, toppnøkkel eller pipenøkkel. I endene på røret er det to hull der du kan sette inn en metallstang eller skrutrekker slik at du kan bruke mer kraft til å dreie nøkkelen.

 9. Regulerbar skrunøkkel

  Denne nøkkelen har kjever som kan reguleres ved å dreie på et lite hjul øverst på håndtaket slik at den passer til muttere og bolter av forskjellige størrelser. Merk: Hodet på mutteren eller bolten kan lett bli skadet hvis kjevene på den regulerbare skrunøkkelen ikke passer helt nøyaktig.

 10. Skrunøkler og piper

  1. En skrunøkkel brukes til å stramme og løsne muttere og bolter
  2. En pipenøkkel likner en vanlig skrunøkkel, men griper alle 6 kantene på en mutter eller bolt, mens en vanlig skrunøkkel bare griper 2 kanter
  3. En skiftenøkkel passer til mange mutter- og boltstørrelser hvis du ikke har skrunøkkel av riktig størrelse
  4. En pluggnøkkel brukes til å stramme og løsne komponenter som er vanskelige å komme til
  5. En pipenøkkel har 6 eller 12 gripepunkter med en firkantet åpning i toppen, der det kan plasseres et pipe- eller skrallehåndtak
  6. En sekskantnøkkel eller unbrakonøkkel har et rettvinklet håndtak med et sekskantet hodet i den ene eller begge ender, og brukes til å stramme og løsne bolter med sekskanthode.

 11. Sekskant bolter (korte gjenger)

  Sekskantbolter med metriske skruegjenger er tilgjengelige i størrelser fra M4 til M24 og i lengder fra 20 til 200 mm. Sekskantbolter brukes til sammenføyning av komponenter og materialer. De strammes med en fastnøkkel eller en toppnøkkel. Du trenger to nøkler: en som holder mutteren og den andre for å hindre bolten i å dreie samtidig. Muttere monteres på bolter med de samme størrelsesangivelsene.

 12. Sekskantbolter (helgjenget)

  Helgjengede sekskantbolter med metriske gjenger finnes i størrelser fra M4 til M16 og i lengder fra 6 til 200 mm. Disse boltene er de samme som sekskantboltene over (med korte gjenger), men i dette tilfellet er de gjenget hele veien til rett under sekskanthodet.

 13. Bolter med unbrakohode

  Bolter med unbrakohode og metriske skruegjenger finnes i størrelser fra M3 til M12 og i lengder fra 6 til 120 mm. Disse boltene har et hode med innvendig sekskantmontering, og de strammes eller løsnes med en sekskantnøkkel eller en unbrakonøkkel. En bolt med sekskanthode eller unbrakohode har den fordelen at den gir et svært sikkert grep når det brukes riktig sekskantnøkkel eller unbrakonøkkel. Den kan også brukes på vanskelig tilgjengelige steder.

 14. Låsebolter

  Låsebolter med metriske skruegjenger finnes i størrelser fra M5 til M12 og i lengder fra 16 til 180 mm. Rett under det glatte hodet er det en firkantet hals. Bolten monteres vanligvis ved å slå på hodet slik at den firkantede delen går inn i materialet. Bolten festes deretter godt og dreier ikke når mutteren strammes. Det koppede hodet gir denne bolten en pen avslutning, samtidig som det øker sikkerheten – bolten kan ikke løsnes fra utsiden, noe som gjør den ideell til festing av porter eller garasjedører.

 15. Metallskruer

  Metallskruer med sylindrisk hode og metriske skruegjenger finnes i størrelser fra M2 til M4 og i lengder fra 4 til 30 mm.

 16. Plateskruer / selvgjengende skruer

  Plateskruer eller selvgjengende skruer med sylindrisk hode, PH- eller PZ-montering og selvgjengende bane finnes i størrelser fra 2,2 til 3,5 mm og i lengder fra 6,5 til 38 mm.
  Skaftet på skruen har en skarp tupp og grove gjenger som går helt opp til skruehodet. Dette betyr at skruen lett griper tak i materialet, og den danner til og med sin egen gjengebane når den strammes. Du skal alltid forbore hullet med et bor med mindre diameter enn tykkelsen på skrueskaftet.

 17. Selvborende skruer

  For å føye sammen to metallplater er det greit å bruke selvborende skruer. Når du bruker disse skruene, er det ikke behov for forboring.

  Selvborende skruer er egnet for å feste tynne plater til tykkere, eller braketter til metallstolper. I kombinasjon med en låseplate kan de brukes til føye sammen deler så de sitter godt fast. Montering skjer mye raskere enn med popnagler eller muttere og bolter, også fordi det ikke er behov for forboring. Disse skruene finnes i lengder fra 6 til 27 mm.

 18. Innvendig gjengeskjæring I

  Hvis du skal skjære innvendige skruegjenger i metall, for eksempel slik at du kan montere en bolt, må du bruke en gjengetapp. Før du kan bruke gjengetappen, må du først forbore hullet med et bor med en diameter som er litt større enn kjernen i gjengetappen, men mindre enn gjengetappens utvendige gjenger.
  For å finne den riktige størrelsen på hullet som skal bores, bruk følgende regel:
  Diameteren på hullet som skal bores, er 80 % av størrelsesangivelsen på gjengetappen.
  Eksempel: For å skjære M6-gjenger må du bore et hull på 6 x 0,8 = 4,8 mm, eller avrundet til 5 mm (se tabellen).

 19. Innvendig gjengeskjæring II

  Deretter bruker du et vanlig gjengetappsett i 3 deler til å skjære gjenger i det forborede hullet. Du gjør dette i 3 trinn med de 3 tappene sammen med et håndtak.
  • 1. skjæring: Bruk en spisstapp til å forhåndsskjære gjengene
  • 2. skjæring: Bruk en mellomtapp med dypere gjenger
  • 3. tapp: Bruk en konisk tappeplugg til å skjære gjengene til endelig dybde
  Hvis du skal skjære gjengene for hånd, må du påse at gjengetappen står vinkelrett på arbeidsstykket. Det er svært viktig at du hele tiden bryter av og fjerner metallsponet: Etter hver 2. dreining i skjæreretningen (med klokken), skal tappen dreies en halv tørning tilbake. Dette bidrar til å hindre at tappen brekker. Ved bruk av skjæreolje går prosessen lettere. Du kan også skjære gjengene direkte med en elektrisk drill og bruke spesielle maskintapper som skjærer de ønskede gjengene i ett trinn. Disse maskintappene er bare egnet for små diametere.

 20. Utvendig gjengeskjæring I

  Du kan skjære utvendige gjenger på materiale med et rundt tverrsnitt, f.eks. gjenget stang, aksel eller rør.
  Dette gjøres med en gjengebakke og en holder. Gjengebakker har slipte skjæretenner for å skjære gjenger på utsiden av arbeidsstykket av metall. Gjengene skjæres i full dybde i et enkelt trinn. Det kreves en ulik gjengebakke for hver stangdiameter. Gjengebakkene kan også brukes til å reparere skadde boltgjenger.

 21. Utvendig gjengeskjæring II

  Når du skjærer gjengene, må du bruke stor kraft når du dreier gjengebakken til høyre (med klokken). Etter hver fullførte dreining av gjengebakken, skal den dreies en kvart tørning tilbake for å fjerne metallsponet. Kontroller kontinuerlig at gjengebakken står loddrett på arbeidsstykket, og bruk skjæreolje. hvis ikke får du ikke jevne gjenger av god kvalitet, og det blir svært tungt å skjære.

 22. Bruk av popnagler I

  Popnagler eller blindnagler brukes til å feste tynne materialer eller plater til hverandre. En popnagle er en metallstift som består av et kort aluminiumsrør og en tykkere del i den ene enden. Bor et hull gjennom de to materialene som skal festes til hverandre, og sett en popnagle inn i hullet. Hodet på popnaglen må stikke helt ut på den den andre siden av materialet. Popnaglen festes deretter med en nagletang.
  Popnagler finnes i forskjellige diametere. Når du velger popnagle, skal du ikke bare se på størrelsen, men også på lengden av naglens festedel.

 23. Bruk av popnagler II

  Prosessen med å lage en popnagleskjøt er som følger:
  1 Når nagletangen først lukkes, klemmes stiften til naglen sammen og trekkes forover og inn i materialet.
  2 Aluminiumsrøret klemmes sammen bak på materialet.
  3 Når tangen lukkes ytterligere, ekspanderer aluminiumsrøret.
  4 Stiften brekker når det brukes nok kraft på tangen.
  En popnagle er svært stabil og vanskelig å fjerne.
  Den store fordelen med å bruke popnagler er at du kan lage en sterk skjøt selv på steder der du ikke kommer til på baksiden av materialet. Dette er ikke mulig med muttere og bolter.

Kapasitet

Ranger denne trinnvise instruksjonen.

Skruing i metall

4.6
4.6 of 5

1400 totalt

 • 5
  1144
 • 4
  134
 • 3
  25
 • 2
  18
 • 1
  79