Montere et nedforet tak

74% of 100%

Et nedforet tak har mange fordeler. Du kan gi et rom eller en entré et penere utseende, eller du kan bruke det til å skjule bjelker eller et ubehandlet tak. Du kan montere innfelte spotlights i taket og skjule strømkabler og rør. Også viktig: Et nedforet tak kan gi store reduksjoner i oppvarmingskostnadene.

Fokuspunkter
Det finnes forskjellige systemer med braketter og takplater. Vi har valgt å bruke et rammeverk av tre som du kan lage selv.

 1. Alternativ 1: Feste rammeverket RETT på bjelkene eller i gipstaket

  Start med å feste en treramme som skal fungere som støtte, rett i det eksisterende taket eller takbjelkene. Pass på at du bruker riktige plugger. Merk at takbjelkene kan ha ulik høyde. Fest støttene av tre med en avstand på 40 cm. Takplatene skrus så fast i trerammen.

 2. TIP

  Det er lettere å skjære rammeverksbjelkene i riktig lengde med en gjæringssag!
 3. Alternativ 2: Feste et NEDFORET rammeverk til et gipstak

  Som i trinn 1 festes støttene i taket med lik avstand på 40 cm. Skru støttene til det eksisterende taket med skruer og plugger. Påse at du monterer alle støttene i samme høyde.

 4. Feste vertikale avstivere til støttene

  Neste trinn er å bestemme høyden på det nye taket. Mål den ønskede høyden fra gulvet, og sett den av i de 4 hjørnene. Du kan da bruke avstivere av riktig lengde til å feste de nedforede takplatene. Fest avstiverne til støttene i taket. Isolasjonsplatene er vanligvis 60 cm brede. Så hvis du også fester avstiverne med en avstand på 60 cm, vil isolasjonsplatene passe nøyaktig mellom dem. Det betyr at du ikke trenger å skjære til platene.

 5. Feste veggstøttene og rammeverksbjelkene

  Bruk en snor og et vater til å merke av posisjonene til veggstøttene på veggen. Et laservater er en god løsning hvis du har det. Undersiden av rammeverket vil da bli horisontal. Fest veggstøttene til veggen langs de merkede linjene med plugger og skruer, og fest deretter rammeverksbjelkene i samme høyde til nederst på avstiverne.

 6. Påfør isolasjonen

  Isolasjonsplatene monteres så over rammeverksbjelkene. Hvis du har montert avstiverne med en avstand på 60 cm, kan du feste isolasjonplatene uten å måtte skjære dem til. ikke glem å bruke isolasjon mellom de vertikale avstiverne for å få et kontinuerlig isolasjonslag. Bruk alltid hansker, vernebriller, støvmaske og verneklær når du jobber med isolasjonsmaterialer.

 7. Fest den første raden med takplater

  Skru den første takplaten fast til venstre side av veggen med 25 mm gipsplateskruer med en avstand mellom skruene på 20 cm. La det være en 8 mm ekspansjonsåpning mellom platen og veggen. Denne åpningen dekkes senere med en avsluttende planke. Monter den neste takplaten med den korte siden mot den korte siden på den første platen, fulgt av den lange side.

 8. Skjære platene i riktig lengde

  På slutten av raden skal du måle den påkrevde lengden og sette den av på en ny plate. Bruk resten av platen til å starte neste rad. Hvis du starter hver rad med en plate av samme lengde, får du et regelmessig utseende på det ferdige taket. Når du skal skjære en plate i riktig lengde, skal du skjære i den på den synlige overflaten med en hobbykniv og så brekke den av med en trelekte eller -planke som støtte. Du kan du skjære gjennom pappen på baksiden.

 9. Avslutte skjøtene

  Hvis du vil avslutte skjøtene mellom takplatene, må du påse at de er rene og støvfrie. Fyll så åpningene med sementlim, og bruk en kittekniv. Etter en tørketid på 24 timer kan det ved behov påføres et nytt lag. Slip det jevnt etter tørking. For å hindre sprekkdannelser i skjøtene senere, kan du bruke et fleksibelt nett sammen med sementlimet

 10. Kantprofil

  For å få en pen avslutning på ytterkantene på det nedforede taket, fest avslutningslistene med bygglim. Legg noen punkter med lim på avslutningslisten, trykk den på plass, fjern den igjen umiddelbart, og når det er gått 5 minutter, bank den på plass så den sitt godt. For å få en pen avslutning i hjørnene kan du skjære endene på avslutningslistene i en vinkel på 45°.

 11. TIP

  Hvis du skal montere innfelte spotlights i taket, må du trekke kablene når du monterer det støttende rammeverket. Skjær ut hullene til spottene med en stor hullsag. trekk kablene til alle stedene med spotlights, og kople ledningene i samsvar med de lokale elforskriftene.

Kapasitet

Ranger denne trinnvise instruksjonen.

Montere et nedforet tak

3.7
3.7 of 5

354 totalt

 • 5
  158
 • 4
  69
 • 3
  39
 • 2
  23
 • 1
  65