Montere et kjøkkenskap

74% of 100%

Du kan lett montere et kjøkkenskap selv. Avhengig av den plassen du har til rådighet, kan du også montere et kjøkkenskap andre steder enn på kjøkkenet. Hvis du kjøper et kjøkkenskap fra en gjør det selv- eller kjøkkenbutikk, leveres det med de nødvendige beslagene. Derfor trenger du ikke å kjøpe spesielle monteringsbraketter, og du trenger ikke spesialverktøy.

 1. Hvilken størrelse?

  Størrelsen på kjøkkenskap er basert på standardmål og standarddeler. Du kan vanligvis velge skaphøyder på 45, 75 og 90 cm og bredder på 30, 45 og 60 cm.

 2. Hvilken høyde?

  Overskap monteres vanligvis med underkanten ca. 135 cm fra gulvet. Denne høyden gir nok plass til et underskap med benkeplate, hvis nødvendig, med en åpning på 45 til 60 cm mellom de to. Hvis du skal montere skapet over en kum, må du ha en avstand på 90 cm mellom dem.

 3. Hvilken overflate?

  Du kan velge mellom en lang rekke farger og materialer til frontpanelet eller døren på skapet. Dørene blir nesten alltid montert med skjulte hengsler på innsiden av rammen. Noen rustikke kjøkkendesign kan bruke utvendige hengsler som dekorativt element.

 4. Montere skapet

  Merk av den nøyaktige posisjonen for ytterkantene på skapet/skapene på veggen. Pass på å velge riktig høyde over gulvet. I den høyden trekker du en horisontal linje og bruker et vater. Eller du kan bruke et laserbasert nivåverktøy for rask og nøyaktig horisontal plassering. Monteringsbrakettene kan vanligvis justeres. Derfor kan du, også etter at de er montert, fremdeles justere plasseringen av skapet horisontalt og vertikal.

 5. Helt rett

  Hvis du vil være helt sikker på at skapet er horisontal, kan du montere en trelekte med et tverrsnitt på ca. 20 x 45 mm under den streken du har avsatt på veggen. Dette vil støtte skapet mens du monterer det. Du kan fjernmontere det og fylle hullene. Merk av monteringspunktene for skapet på veggen for å vise hvor brakettene skal monteres.
  Merk: Kjøkkenskap leveres med ulike typer braketter og monteringssystemer. Det enkleste systemet bruker kileformede treklosser. Hvis du skal bruke disse, må du arbeide svært nøyaktig, særlig hvis du ønsker å montere skapene ved siden av hverandre på en rett linje.

 6. Bruk gode veggplugger

  Bor de påkrevde hullene i veggen, og sett inn veggplugger av nylon. Monter støttene som leveres sammen med skapet. Vær spesielt oppmerksom på materialet i veggen. Bruk veggplugger av et godt merke fordi de skal bære vekten av skapet og alt innholdet i det! Monter deretter skapet på veggen. Hver av brakettene inni skapet har to skruer: en for å justere høyden for å gjøre skapet horisontalt, og den andre for å stramme skapet mot veggen.

 7. Montere dørene

  Neste trinn er å montere dørene. Du kan velge åpningsretning, så tenk nøye gjennom hva som fungerer best – for eksempel hvis du har montert et skap i et hjørne. Det gjør også en forskjell om du er høyre- eller venstrehendt. Monter én del av hengslet på innerveggen av skapet og den andre delen i den tilsvarende runde utsparingen i døren. Bring de to delene av hengslet på plass, og skru dem sammen. Hengslene er justerbare i tre retninger slik at du kan montere døren helt rett.

 8. Montere to skap ved siden av hverandre

  Hvis du skal montere to skap ved siden av hverandre, kan du feste dem sammen. Bruk tvinger til å holde skapene godt sammen. Bor så et hull gjennom begge skapene, og føy sidene sammen med en mutter og en skrue. Det vil sikre at skapene holdes helt perfekt på plass.

 9. Justere høyden

  For å justere høyden på døren skal du løsne skruene som pilene viser. Da kan du flytte hengslet opp eller ned for å få riktig høyde på døren. Deretter strammes skruene godt igjen.

 10. Rette døren

  Hvis døren ikke er rett, kan du justere den med skruen som pilen viser. Undersøk først om du må justere døren i det øverste eller nederste hengslet.

 11. Justere dybden

  Du kan justere dybden på hengslene slik at døren sitter jevnt mot skapet. Løsne skruen som vist med pilen. Nå kan du flytte hengslet forover eller bakover til døren sitter jevnt. Deretter strammes skruen igjen.

Kapasitet

Ranger denne trinnvise instruksjonen.

Montere et kjøkkenskap

3.7
3.7 of 5

451 totalt

 • 5
  197
 • 4
  100
 • 3
  40
 • 2
  27
 • 1
  87