Montere en røykvarsler

78% of 100%

Skal du føle deg hjemme, må du også føle deg trygg. En røykvarsler er en del av det. Hvis det oppstår brann, frigjøres det giftige stoffer som karbonmonoksid, og det er fare for at du kan bli forgiftet, særlig om natten, og hvis du ikke lukter eller merker noe. Derfor er det en god idé å beskytte familien og deg selv ved å montere røykvarslere. De vil gi deg tid å slukke brannen eller til å komme unna.

 1. Hvordan fungerer en røykvarsler?

  En røykvarsler avgir et alarmsignal så snart den registrerer røyk eller gass, noe som betyr at den reagerer indirekte på brann. Det finnes også detektorer som reagerer på varme og lys. Til hjemmebruk er det røykvarslere som er den vanligste typen.

 2. Hvis alarmen går

  • Ring brannvesenet eller nødnummeret.
  • Lukk alle dører og vinduer i rommet der brannen har brutt ut.
  • Ikke åpne lukkede dører hvis de føles varme.
  • Prøv å hjelpe alle til å komme unna brannkilden på en sikker måte.
  • Hold en våt klut over munn og nese. Ikke pust inn røyk.
  • Hold deg lavt langs gulvet, det er der temperaturen er lavest, og der er det lavest konsentrasjon av røyk og giftige gasser.

 3. Uegnede steder for røykvarslere

  Det er mange steder det er best å la være å montere røykvarsler fordi den ofte kan gi falsk alarm:
  • Steder der det oppstår damp, f.eks. i dusjen/på badet eller kjøkkenet.
  • I nærheten av en ventilasjonsåpning, oppvarmingskilde eller radiator. På disse stedene kan luftkonveksjonen hindre at røyken når opp til røykvarsleren.
  • I garasjen, der avgassene kan gi falsk alarm.
  • I nærheten av lamper. Røykvarsleren kan raskt bli forurenset av støv fra luftkonveksjonen som følge av varmen fra lampen. En røykvarsler skal monteres minst 30 cm unn en lampe.

 4. Røykvarsler på rømningsvei

  Røykvarslere skal monteres på rømningsveiene i huset. Da kan du alltid være sikker på hvilken vei du kan bruke for å forlate huset. Det beste stedet å montere en røykvarsler er i taket. I praksis monteres det røykvarslere i rom som stue, entré og gang, loftstrapp, grovkjøkken og/eller tilstøtende garasje. Hvis du har et hus med mer enn en etasje, er det en god idé å montere en røykvarsler i hver etasje. Det er viktig at du kan høre alarmsignalet fra røykvarslerne i soverommene. Hvis du har flere røykvarslere, er det best at de er sammenkoplet.

 5. Installasjon

  Fjern dekselet og hold røykvarsleren mot taket.
  Merk av hullene som skal bores i taket. Bor så hullene til påkrevd dybde med et 6 mm murbor eller trebor, og sett inn veggplugger i hullene. Hvis taket er laget av hule plater, må bruke spesialplugger. Deretter kan du skru røykvarsleren på plass. Hvis røykvarsleren får strøm fra nettet, må du kople den til nettforsyningen i henhold til instruksjonene. Det beste stedet å montere røykvarsleren er midt i rommet.

 6. Aktivere røykvarsleren

  Plasser batteriene i batteriholderen, og sett på dekselet igjen. Bruk testknappen for å kontrollere at røykvarsleren fungerer. Ikke glem å skifte batteriene når det er nødvendig! Alle røykvarslere har et varselsignal som viser når batteriene er nesten tomme.

 7. TIP

  Ikke kast brukte batterier i husholdningsavfallet, men lever dem inn på en miljøstasjon. Eller bruk oppladbare batterier av god kvalitet.

Kapasitet

Ranger denne trinnvise instruksjonen.

Montere en røykvarsler

3.9
3.9 of 5

155 totalt

 • 5
  81
 • 4
  31
 • 3
  14
 • 2
  5
 • 1
  24