Montere en katteluke

86% of 100%

Hvis du er katteelsker, må du sannsynligvis slippe katten inn og ut hele tiden. En katteluke er en sikker og smart løsning som du lett kan montere i døren selv.

 1. Mål katten din

  Alle katter er ikke like store. For at katten skal kunne gå inn og ut, må katteluken ha riktig høyde over gulvet. Gjennomsnittshøyden på en katteluke er 15 cm over gulvet. Dette er også gjennomsnittshøyden på en kattemage. Merk av riktig høyde på to punkter for å få en rett linje.

 2. Velge riktig sted

  De fleste katteeiere monterer katteluken midt i døren. For å gjøre det må du først merke av midtpunktet på døren.

 3. Merke posisjonen

  De fleste katteluker leveres med en papirmal slik at du kan se hvor du skal bore hullene som markerer det området som må sages ut av døren. Påse at midten av malen er midt på døren. Bruk tape for å holde malen på plass.

 4. Velge riktig bor

  Bordiameteren må være litt større enn bredden på bladet i stikksagen, slik at du kan rotere det i det hullet du har boret. Bruk vernebriller, og pass på at det ikke er løse klær eller hår i veien mens du sager.

  Bor hullene
  Bor et hull i hvert hjørne av malen. Posisjonene til disse hullene markerer det firkantede omrisset av katteluken. Strek opp horisontale og vertikale linjer rett på døren.

 5. Sag ut åpningen

  Før du begynner å sage, må du først påse at døren er lukket. Innta en stabil arbeidsstilling, og plasser bladet til stikksagen i ett av hullene. Hold sagen flatt mot døren, og påse at den ikke hopper opp og ned mens du sager. Ta deg god tid når du sager. Følg strekene nøye, og sag så rett som mulig mellom de borede hullene.

 6. Bruke det fjernede treverket om igjen

  Når du har saget rundt hele linjen, kan du fjerne den indre firkanten av treverket fra hullet. Hvis du ikke har kjøpt en monteringsklar katteluke, kan du bruke den utskårne delen til å lage din egen katteluke.

  Avslutte
  Avslutt de innvendige kantene av hullet med sandpapir, og fjern støvet med en støvsuger.
  Plasser frontdelen av katteluken over hullet, og se om klaffen kan bevege seg fritt.

 7. Merk av festehullene

  Når du har plassert fronten på katteluken rett i døren, kan merke av posisjonene til festehullene i de fire hjørnene.

  Bor festehullene
  Bor festehullene på hvert av de fire stedene du har merket, tvers gjennom døren. Pass på at du holder drillen helt horisontalt.

  Monter den utvendige delen av katteluken
  Hold den innvendige delen av katteluken i stilling over de fire hullene, og stikk de lange boltene gjennom hullene. Åpne deretter døren, og plasser den utvendige delen av katteluken på de fremstikkende boltene. Det finnes forskjellige typer katteluker, og festemetodene kan variere.

 8. Feste katteluken på plass

  Mens du har festemutteren i én hånd og skrutrekkeren i den andre, skal du montere mutteren fingerstramt. Gjenta prosedyren med de de tre andre mutterne. Når du har montert alle de fire mutterne, skal du undersøke om den nederste kanten på luken er helt horisontal. Stram deretter alle mutterne godt.

 9. Lage din egen katteluke

  Du kan også gi en pen avslutning på den innvendige firkanten av tre som du har fjernet, og bruke den som katteluke. Monter en treramme med toveishengsler øverst slik at katteluken kan åpnes i begge retninger. Du kan montere en trelist nederst på luken for å få ekstra vekt.

Kapasitet

Ranger denne trinnvise instruksjonen.

Montere en katteluke

4.3
4.3 of 5

450 totalt

 • 5
  317
 • 4
  59
 • 3
  22
 • 2
  10
 • 1
  42