Montere en dørlås

86% of 100%

De fleste bruksklare dørene fra gjør det selv-butikkene har en utsparing i kanten med plass til lås. Det er vanligvis ingen hull på ut- og innsiden av døren (til dørhåndtak og eventuelt nøkkel). Du kan montere en vanlig innstukket lås med en avfjæret reile som betjenes med dørhåndtaket og en nøkkelbetjent låsebolt, eller en sikkerhetslås. Noen nye dører har ikke utsparing for låsen, noe som betyr at du må skjære ut denne selv.

 1. Låser i innerdører

  Innerdører er vanligvis utstyrt med en innstukket lås med en reile som betjenes av et dørhåndtak eller en knott. Der døren er selvlåsende, har reilen en vinklet eller avrundet kant og er avfjæret slik at den låses automatisk når døren lukkes. Den samme låsen kan brukes i dører som kan åpnes både til venstre og høyre. Låsbare rom har i mange tilfeller også en låsebolt som betjenes av en nøkkel. I motsetning til reilen har ikke låsbolten vinklet eller avrundet kant og er ikke avfjæret.

 2. Låser i ytterdører

  Sylinderlåser er den best egnede typen for ytterdører. Enkle innstukne låser er ikke sikre nok til ytterdører. Sylinderlåser monteres i låselegemet og kan lett skiftes uten at du må skifte hele låsemekanismen.

 3. Kasselås

  Hvis det ikke er mulig å bruke en innstukket lås, kan du sette opp en kasselås, som monteres på dørbladet. Dette kan for eksempel være tilfellet med en dør som er mindre enn 40 mm tykk. Med en slik tynn dør ville utsparingen for en innstukket lås svekke dørstrukturen for mye. Kasselåser er tilgjengelige med avfjæret reile og/eller en låsebolt. De brukes vanligvis bare på ytterdører.

 4. Velge åpningsretning

  Kontroller først i hvilken retning døren åpnes. Det spiller ingen rolle om døren åpnes innover eller utover. I henhold til den europeiske standarden åpnes eksempel A og C på illustrasjonen under til venstre, mens B og D åpnes til høyre.

 5. Justere låsen

  Hvis reilen i låsen vender feil vei i forhold til dørens åpningsretning, må du snu den. På siden av låselegemet er det en liten bolt som du kan skyve oppover med en smal skrutrekker (1). Reilen vil da falle fremover og ut av låslegemet (2). Du kan da snu den rundt slik at den vender i den andre retningen (3) og skyve den tilbake på plass (4).

 6. Merk av plasseringen av låsen

  Finn den riktige høyden for låsen – vanligvis er dørhåndtaket i en høyde på 105 cm. Merk av posisjonene øverst og nederst på låsen med en blyant på venstre eller høyre side av døren. Forleng linjene du har merket til den smale kanten på døren med en vinkelhake. Når du har merket av øverst og nederst på låsen på dørkanten, trekker du den vertikale senterlinjen mellom dem. Plasser baksiden av låselegemet på senterlinjen, og merk av formen på låselegemet med en blyant. Denne skissen viser nå hvor utsparingen må skjæres ut i dørkanten.

 7. Bor ut utsparingen i døren

  Nå kan du merke av dybden på utsparingen i kanten på døren. Mål den totale dybden på låselegemet inkludert frontplaten, som er innfelt i kanten på døren. Still inn dybdestoppen på drillen på riktig dybde, og legg på 5 mm til. Hvis drillen ikke har dybdestopp, kan du feste en stykke tape til boret for å vise riktig dybde. Hold deg innen den merkede skissen – låsen må passe nøyaktig, men uten å bli tvunget på plass.

 8. Avslutte med huggjern

  Når du har grovutskåret utsparingen med drillen, kan du avslutte kantene i rett linje med et huggjern. Gjør ferdig utsparingen slik at den får nøyaktig den riktige formen for låselegemet. Prøv hele tiden om låsen passer mens du arbeider slik at du ikke lager utsparingen for stor.

 9. Merk av for frontplaten

  Når du har montert låselegemet i utsparingen, merk av kanten på frontplaten med en blyant. Fjern låsen fra utsparingen.

 10. Lag en innfelling for frontplaten

  Nå kan du bruke huggjernet til å lage en innfelling for frontplaten. Denne skal ha en dybde på ca. 3 mm, akkurat nok til at frontplaten passer pent inn. Utsiden på frontplaten skal være helt jevn med kanten på døren.

 11. Merk av hullet til dørhåndtaket

  Nå kan du merke av hullene til dørhåndtaket, og nøkkelen hvis relevant. Hold låselegemet mot forsiden av døren, med frontplaten nøyaktig over den utsparte delen. Merk av med blyant stedet der hullet må lages, og bruk da en syl fil å lage et starthull for boring.

 12. Bor hullet til dørhåndtaket

  Bruk et bor med en diameter som gjør at spindelen på dørhåndtaket kan dreie fritt. Bor hullet nøyaktig horisontalt tvers gjennom døren. Hvis nødvendig, gjør det samme om igjen for nøkkel- eller sylinderhullene. Fjern alle ujevnheter i hullene med en fil.

 13. TIP

  Fest et vater til drillen, da er det lett å bore horisontalt.
 14. Fest frontplaten

  Sett låsen tilbake i utsparingen i døren, og fest den med lange treskruer. Monter dørhåndtaket og eventuelle andre beslag. Stram håndtaket godt fordi det brukes ofte og med mye kraft. Hvis det er litt dødgang i dørhåndtaket, kan det forårsake stygge skader.

 15. Merk av låseblikket på dørkarmen

  Når låsen er montert i døren, må du montere låseblikket i dørkarmen. Merk først av stedet der låseblikket skal monteres. Drei nøkkelen slik at låseblikket stikker ut fra låsen, og hold døren mot dørkarmen. Bruk en skarp blyant til å avsette linjer på dørkarmen øverst og nederst på låsebolten og reilen. Da kan du med døren åpen forlenge de linjene over til innsiden på dørkarmen. Med disse linjene som guide kan du bruke låseblikket som en mal. Da kan du lett merke av hele skissen for låseblikket og utsparingene for reilen og låsebolten.

 16. Lag en innfelling for låseblikket

  Lag en innfelling med en dybde på ca. 3 mm der låseblikket passer inn. Utsiden på låseblikket skal være helt jevn med kanten på dørkarmen. Dybden på utsparingene i dørkarmen skal være lik lengden på reilen og låsebolten. Skjær ut disse utsparingene dypt nok til at reilen og låsebolten kan gå helt inn i dem. Fest låseblikket til dørkarmen med lange treskruer, og kontroller nok en gang at reilen og låsebolten går lett på plass. Hvis de berører låseblikket, kan du utvide åpningen noe med en fil, men gjør dette svært forsiktig. Hvis det er for stor plass, kan døren skrangle når det trekker.

 17. Bøy leppen på låseblikket

  Hvis du er forsiktig, kan du bøye leppen på låseblikket med en liten plasthammer, slik at den følger konturen av dørkarmen. Leppen er ment å beskytte dørkarmen mot slaget fra reilen hver gang døren lukkes.

Kapasitet

Ranger denne trinnvise instruksjonen.

Montere en dørlås

4.3
4.3 of 5

613 totalt

 • 5
  432
 • 4
  76
 • 3
  20
 • 2
  17
 • 1
  68