Montere eller skifte ut en kjøkkenkran

66% of 100%

Hvis du må montere en ny kjøkkenkran fordi den gamle er utslitt eller lekker, eller hvis du bare ønsker en kran med et annet utseende, er det enkelt å skifte den ut selv.

 1. Steng vanntilførselen

  Steng først av vanntilførselen ved å stenge hovedstoppekranen. Den befinner seg vanligvis rett foran vannmåleren.
  Åpne deretter kranene, og vent til det ikke kommer mer vann ut av dem.
  Før du begynner å løsne vannslangene eller koplingene, lønner det seg å plassere en klut under rørene fordi det sannsynligvis bil renne ut mer vann.
  Hvis det er en eller flere stoppekraner i rørene som går til kranen, skal de stenges før du begynner å arbeide.

 2. Løsne koplingene

  Det er to mulige situasjoner:
  1 De to tilførselsrørene ender begge med en klemringskopling
  2 Det er to stoppekraner i rørene under vasken
  I begge tilfellene kan du løsne og kople fra forbindelsene med en skiftenøkkel.

 3. Fjern kranen

  Nederst på kjøkkenkranen er det et rør med utvendige gjenger. Dette stikker frem gjennom hullet i kjøkkenvasken eller kjøkkenbenken, og er festet under med en mutter, en skive og en holeplate. Bruk skiftenøkkelen til å løsne mutteren, da kan du vanligvis fjerne den for hånd. Deretter kan du løfte den gamle kranen opp fra benken.

 4. Monter den nye kranen

  Den nye kranen trenger et rør med utvendige gjenger som fot, akkurat som den gamle. Skyv røret gjennom hullet i oppvaskkummen eller kjøkkenbenken, skyv holdeplaten og skiven over røret, monter mutteren, og stram den med skiftenøkkelen eller rørtangen. Pass på at kranen vender i riktig retning. Hvis du har montert en ny oppvaskkum i rustfritt stål eller en kjøkkenbenk i komposittmaterialer, må du bore et nytt hull med riktig diameter for å montere røret til kranen. Bruk en hullsag av egnet type for materialet i kummen eller benken.

 5. Vanntilførselsrør

  Det er to rør inni det store samlerøret ved foten av kranen, for tilførsel av henholdsvis varmt og kaldt vann. Disse er laget av et mykt, fleksibelt materiale og har en diameter på 10 mm. Du kan bøye dem for hånd til riktig posisjon, og hvis nødvendig skjære dem til påkrevd lengde med en rørkutter.
  Monter disse tilførselsrørene til endene på de rørene som kommer ut av veggen, ved å bruke klemringskoplinger. Det varme vannet er vanligvis til venstre. Det finnes et bredt utvalg av klemringskoplinger til forskjellige situasjoner.

 6. Fleksible tilførselsrør

  Fleksible tilførselsrør er følger vanligvis med den nye kranen, men er også tilgjengelige separat i ulike lengder. Omviklingen av rustfritt stål beskytter det fleksible røret, som er laget av syntetisk gummi. Endene på rørene har tilkoplingsmuttere som er konstruert for å gi en vanntett forbindelse. Disse fleksible tilførselsrørene er tilgjengelig i ulike diametere og med forskjellige slags tilkoplinger.

 7. Åpne hovedstoppekranen, og se om det er lekkasjer.

  Når du har montert kranen og strammet forbindelsene, er tiden kommet til å åpne hovedstoppekranen. Før du legger vekk verktøyet, må du undersøke om det er noen lekkasjer.

Kapasitet

Ranger denne trinnvise instruksjonen.

Montere eller skifte ut en kjøkkenkran

3.3
3.3 of 5

535 totalt

 • 5
  208
 • 4
  92
 • 3
  42
 • 2
  41
 • 1
  152