Lage en klorestolpe til katten

90% of 100%

Katten din er den fødte jeger. Å klore er en spesiell kroppsbevegelse for katten. Når den klorer, strekker den musklene, og det hjelper den med å holde seg i form. Men hvis katten begynner å klore på sofaen eller gardinene, er det på tide å vurdere en klorestolpe. En klorestolpe gir katten din en enkel måte å få ut sin naturlige aggresjon på!

Hva er kravene til en klorestolpe?
Katten din er et kresent dyr! Og dette gjelder ikke bare maten, men også en klorestolpe. Du må passe på at klorestolpen har god støtte, for katten kommer ikke til å bruke den hvis den vingler. I tillegg må klorestolpen være høy nok. Den kommer til å bli hyppig brukt, og den skal jo vare en stund!

Ta klorestolpen i bruk
Når du har laget klorestolpen, må du lære katten at den kan bruke klørne på den! Sett klorestolpen på et av kattens favorittsteder. Du kan gjøre den enda mer attraktiv ved å henge en av lekene til katten på den. Hvis katten fortsatt klorer på feil sted, setter du klorestolpen der. Når katten begynner å klore regelmessig på klorestolpen, kan du gradvis bevege stolpen der du vil ha den.

Hva slags materialer trenger du?
•    kryssfiner (22 mm)
•    sisaltau (8 mm)
•    PVC-rør (Ø110 mm)
•    skruer

Hvor mye sisaltau trenger du?
•    Del lengden på PVC-røret (med andre ord den endelige høyden på stolpen) med tykkelsen på sisaltauet.
•    Resultatet viser hvor mange runder med tau du trenger for å dekke stolpen.
•    Mål bredden (= diameteren) på PVC-røret.
•    For å finne ut hvor langt tau du trenger, ganger du diameteren på PVC-røret med π (3,14), og deretter ganger du resultatet med antall runder.

Eksempel på beregning:
•    Hvis klorestolpen har en diameter på 110 mm, trenger du 345,4 mm (110 mm x 3,14) med tau til én runde rundt røret.
•    Stolpen er 1000 mm høy, og dette deler du med 8 mm (diameteren på tauet). Det betyr at du trenger 125 runder med tau.
•    Den nødvendige lengden med tau er da: 125 runder x 345,4 mm = 43 175 mm med tau.
•    Del dette med 1000, så får du lengden i meter, dvs. ca. 43,5 meter. Hvor mange runder med tau du trenger, er teoretisk målt med tauet bundet stramt rundt stolpen, så det er en god idé å legge til minst 10 % ekstra. I dette tilfellet trenger du rundt 50 meter med tau.

 1. Lag topplaten på klorestolpen

  Lag topplaten med en 22 mm tykk kryssfinerplate. Bruk stikksagen til å sage rundt topplaten med en diameter på 300 mm. Du kan merke ut en nøyaktig sirkel form ved å sette en spiker i midten av platen og deretter bruke en blyant og litt hyssing til å tegne en sirkel 150 mm fra midten. Glatt kanten med sandpapir for å fjerne skarpe kanter og splinter.

 2. Lag bunnplaten til klorestolpen

  Du kan lage bunnplaten med den samme 22 mm tykke kryssfinerplaten og sage ut en firkantet plate som måler 400 x 400 mm. Hvis katten er litt tyngre enn gjennomsnittet, kan du lage en dobbelt så tykk (44 mm) bunnplate for å få ekstra stabilitet. Finn midtpunktet på bunnplaten ved å tegne to streker mellom de motsatte hjørnene. Merk av to referansepunkter på motsatte sider av midtpunktet, hvert av dem 40 mm fra midtpunktet. Bor to hull i disse referansepunktene. Ved hjelp av disse hullene kan du feste bunnplaten til røret med forsenkede skruer. Glatt alle kantene med sandpapir for å fjerne skarpe kanter og splinter.

 3. TIP

  For å gjøre røret enda mer stabilt kan du fylle det med noe tungt som sand eller grus i små poser.
 4. Gjør klart røret på klorestolpen

  Skjær ut et 10 mm spor på hver ende av PVC-røret slik at det 8 mm sisaltauet kan føres gjennom. Bor tre små hull på toppen og bunnen av røret slik at du kan feste topplaten og bunnplaten til endeplatene i røret.

 5. Lag endeplatene

  Du må lage to endeplater for å feste topplaten og bunnplaten inne i PVC-røret. Til disse endeplatene bruker du et stykke 22 mm tykt kryssfiner. Diameteren på endeplatene er 110 mm (den utvendige diameteren på PVC-røret) minus 2 x tykkelsen på veggen i røret. Dette er vanligvis 3,2 mm, så diameteren på endeplaten er (avrundet) 103 mm. Lag de to runde endeplatene ved å følge nøyaktig den samme metoden som for topplaten, og sag dem ut med stikksagen. For at det skal være mulig å føre sisaltauet ned gjennom endeplaten på toppen av røret, sager du et stykke med en bredde på 8 mm av kanten på denne endeplaten. Deretter fester du topplaten til endeplaten som skal sitte i den øverste enden av røret, med skruer og lim. Hvordan du fester endeplaten i bunnen av røret, beskrives senere.

 6. Dekk til topplaten

  Du kan dekke til topplaten på klorestolpen med samme type sisaltau som du skal bruke til å vikle rundt PVC-røret – det vil katten din like! Det er bare å vikle sisaltauet i sirkler og feste det til topplaten med lim.

 7. Monter topplaten

  Start på toppen av klorestolpen. Lag en stram dobbelknute på enden av sisaltauet, og plasser tauet i PVC-røret gjennom det utskårne sporet i den øverste enden av røret. Sett endeplaten inn i toppen av røret, med den avsagde kanten av endeplaten ved siden av stedet hvor tauet passerer gjennom det utskårne sporet i røret. Press endeplaten rett inn i røret, og skru det deretter på plass med 3 forsenkede skruer. Pass på at du fester endeplaten slik at den øverste enden er horisontal og på linje med toppen av røret.

 8. Vikle tauet rundt røret

  Stram tauet, og begynn å vikle det rundt røret. Hold tauet stramt mens du vikler det. Etter at du har viklet det rundt røret et par ganger, bruker du en hammer til å skyve det viklede tauet tett og fint sammen. Bruk arbeidshansker til å beskytte hendene, og få noen andre til å hjelpe deg med å holde tauet stramt. Hvis du trenger å hvile et par minutter, kan du feste tauet med et stykke tape.

 9. TIP

  Før du begynner å vikle tauet, kan det være lurt å finne ut hvordan det vikles av. Det vil hjelpe deg med å unngå å uregelmessige viklinger.
 10. Fest bunnplaten til klorestolpen

  Når du er ferdig med å vikle tauet rundt røret, holder du tauet stramt og skyver det gjennom det utskårne sporet på den nederste enden av røret, på samme måte som du gjorde på toppen av røret. Press endeplaten rett inn i den nederste enden av røret, og skru den deretter godt fast. Pass på at du fester endeplaten slik at den nederste kanten er horisontal og på linje med bunnen av røret.

Kapasitet

Ranger denne trinnvise instruksjonen.

Lage en klorestolpe til katten

4.5
4.5 of 5

692 totalt

 • 5
  547
 • 4
  62
 • 3
  14
 • 2
  14
 • 1
  55