Boring i tre og plast

82% of 100%

I de fleste tilfeller er det ikke vanskelig å bore i tre og plast siden dette vanligvis er myke materialer. Du kan gjenkjenne de spesielle treborene på den spisse tuppen i midten. Men det er heller ikke noe problem å bruke et metallbor i tre eller plast. Når det gjelder større hull, kan du forbore med et tynt 4 mm bor. Hvis du gjør det, vil du hindre at treet sprekker. Og hvis du ønsker å skru i hardved, bør du alltid forbore hullet. Hvis du ikke gjør det, kan rustfrie skruer lett brekke når du strammer dem.

SKIL anbefaler å bruke arbeidshansker, beskyttelsesbriller, støvmaske og hørselsvern i henhold til anbefalingene i brukerhåndboken, under arbeid med elektriske verktøy.

 1. Trebor

  Et vanlig trebor brukes til å lage hull på opptil 10 mm i diameter i alt slags tre. Trebor har den fordelen at de er utstyrt med en skarp spiss i midten. Dette gjør det lett å holde den elektriske drillen på det nøyaktig riktige stedet uten at boret sklir unna.

 2. Spiralbor

  Et spiralbor har en skarp spiss tupp med koniske gjenger, og dette gjør at boret kan sentreres svært nøyaktig. Den herdede, gjengede tuppen sikrer at hullet du borer, blir svært nøyaktig, glatt og uten ru kanter. Spiralbor er egnet for boring i mykved, europeisk hardved og bjelker.

 3. Flatt bor

  Et flatt bor brukes bare til større hull, fra 11 mm i diameter. For å bore et rent, glatt hull er det best å bore til tuppen av boret så vidt stikker ut på den andre siden av arbeidsstykket. Da skal du snu arbeidsstykket og bore hullet ferdig fra den andre siden. Flate bor har en sentreringstupp og skarpe skjærekanter på de to motsatte sidene av bladet. Dette boret brukes til større hull, både på tvers av årringene eller inn i sagede kanter på bjelker og planker. Bruk alltid en høyere borhastighet med denne typen bor.

 4. Forsenkningsbor

  Et forsenkningsbor brukes når du skal forsenke skruehodet slik at det er i flukt med eller rett under overflaten på treet. Skruehullet bores først med et standardbor, og deretter brukes forsenkningsboret til å forsenke hullet til den ønskede dybden. Hvis du vil at skruen skal være helt usynlig, skal du lage det forsenkede hullet litt dypere og fylle over skruehodet med trefyllmasse, en plugg eller en tapp.

 5. Justerbar hullsag

  En justerbar hullsag har en spiss tupp i midten og et skjæreblad som kan justeres til forskjellige diametere. Når du bruker en hullsag, bør du feste drillen på et stativ eller spenne arbeidsstykket godt fast på benken.

 6. Hullsag

  For å lage enda større hull i tre enn du kan med det flate boret, kan du bruke en hullsag. Skjærekanten på en hullsag ser ut som et sagblad som er formet som en sirkel. Du borer først et sentreringshull med det midtre boret, og deretter skjærer du det endelige hullet med sagbladet på boret. Du kan også få universalhullsager som er egnet ikke bare til hardved, men også til murstein, gipsplater, laminater, plast og liknende materialer.

 7. Pluggskjærer

  Du kan skjære til en plugg for å skjule et skruehull, men vibrasjonen i drillen betyr at det ofte er vanskelig å lage en plugg som passer perfekt. Det beste resultatet får du ved å bruke en spesialpluggskjærer i en stasjonær drill eller i en drill som er montert på stativ.

Kapasitet

Ranger denne trinnvise instruksjonen.

Boring i tre og plast

4.1
4.1 of 5

374 totalt

 • 5
  232
 • 4
  60
 • 3
  21
 • 2
  16
 • 1
  45