Boring i stein eller glass

76% of 100%

Forskjellige typer stein krever forskjellige bor. Det finnes harde steintyper (marmor, granitt, kalksandstein og -blokker, kvartsitt og betong) og myke steintyper (kalkstein, leirstein, sandstein, gips og cellebetong). I prinsippet bør du alltid bruke et mur- eller betongbor. For de fleste steintyper trenger du ikke engang å bruke slagmekanismen på drillen.

SKIL anbefaler å bruke arbeidshansker, beskyttelsesbriller, støvmaske og hørselsvern i henhold til anbefalingene i brukerhåndboken, under arbeid med elektriske verktøy.

 1. Murbor

  Du kan gjenkjenne et murbor på den bredere kronen på tuppen, som utgjør skjærekantene. Hvis du skal bore i et hardt materiale, bør du bruke slagmekanismen på drillen. For å bore i murstein og flis kan du bruke vanlige murbor. Eller hvis du skal bore større hull, er det en god idé først å forbore hullet med et 4 mm murbor.

 2. Betongbor

  Forskjellen mellom et murbor og et betongbor er først og fremst spissen. I virkeligheten er det ingen av disse to bortypene som skjærer gjennom materialet, i stedet meisler de det vekk med den flate tuppen på boret. Tuppen på et murbor er laget av et hardt metall, mens tuppen på betongboret er laget av diamant eller widia. Denne ekstra harde tuppen gjør at boret egner seg for boring i betong, keramikk, granitt og fliser. Det finnes også profesjonelle betongbor med 3 skjærekanter, og disse kan også brukes til boring i armert betong. Andre bor beregnet for svært harde materialer er bor av typen SDS+. SDS+-bor kan bare brukes i en borhammer med spesiell SDS+-chuck.

 3. Hullsag I

  For å lage større hull i stein, for eksempel for å installere en kontakt eller en bryter i en vegg, kan du bruke en hullsag med variabel diameter. Denne hullsagen brukes sammen med en spesiell elektrisk drill og har innstilling med flere faste diametere. Hullsagen har et blad med diamant- eller widiatenner.

 4. Hullsag II

  Fagfolk foretrekker vanligvis å bruke en hullsag med fast diameter. Denne er mye mer robust og stivere, og finnes vanligvis i samme utvalg med faste diametere som hullsagen med variable diametere. Murboret i midten av hullsagen lager først et starthull i veggen, og deretter skjærer bladet på hullsagen det faktiske hullet med den ønskede diameteren.

 5. Diamantbor

  Profesjonelle diamantbor må kjøles med vann, særlig ved boring av hull med stor diameter. De er egnet til murstein, granitt, kalksandstein, porøs leirstein og armert betong. Diamantbor monteres vanligvis på et stativ. Det anbefales å bruke en drill med en effekt på 1500 til 2500 watt.

 6. Glassbor

  Hvis du skal bore i glass, må du bruke et spesielt glassbor. Bor svært forsiktig uten å bruke for mye kraft. Hvis mulig bør du bore inn i glasset fra begge sider. Det er best å støtte glassplaten med en treplanke eller -plate.

Kapasitet

Ranger denne trinnvise instruksjonen.

Boring i stein eller glass

3.8
3.8 of 5

381 totalt

 • 5
  160
 • 4
  101
 • 3
  40
 • 2
  22
 • 1
  58