Skil Styreskinne

  • Skil styreskinne er det beste hjelpemiddelet for nøyaktig saging i 90º og 45º
  • For optimalt resultat stiller du ganske enkelt inn styreskinnen etter blyantstreken og fører Skil-sagen over skinnen
  • Sag helt rett og nøyaktig med avvik på maksimalt 1 mm per meter