SKIL Sammenfellbar sag

  • Trippeltenner, krysstenner, sagbladlås, softgrep, opphengsledning