SKIL Masters 2055 MA Batteridrevet tetningspistol

  • Hastighetskontroll sikrer riktig mengde tetningsmasse til hver enkelte jobb
  • Automatisk frakobling av trykk slik at ingen tetningsmasse går til spille
  • Automatisk overbelastningsvern stopper motoren øyeblikkelig når herdet tetningsmasse brukes
Skil Masters