SKIL 7310 A1 Plansliper

  • Kantsliping på tre sider
  • Lave støy- og vibrasjonsnivåer
  • Kraftig motor med tilstrekkelig reservekraft, selv under ekstreme forhold