SKIL 7261 DA Smartsliper

  • Slipeflate med flere former for både store overflater og hjørner
  • Tre stk. spesialtilbehør for sliping av vanskelig tilgjengelige overflater
  • Easy 'Clic'-system for å skifte tilbehør eller vende deltatuppen