SKIL 7210 M1 Smartsliper

  • Kantsliping på tre sider
  • Lave støy- og vibrasjonsnivåer
  • På/av-bryter øverst på verktøyet er lett tilgjengelig