SKIL 6690 AC Slagbormaskin

  • Hammerstoppbryter for all vanlig boring og skruing
  • Dybdemåler med enkel innstilling for valg av boredybde for blindhull
  • Justerbart sidehåndtak gir sikker styring med begge hender.