SKIL 6280 CK Slagbormaskin

  • Kompakt slagbormaskin med praktisk utforming
  • Reversfunksjon for skruing
  • Dybdemåler med enkel innstilling for valg av boredybde for blindhull