SKIL 6271 AA Slagbormaskin

  • Funksjonsindikator som viser driftsmodus
  • Dybdemåler med enkel innstilling for valg av boredybde for blindhull
  • Justerbart sidehåndtak gir sikker styring med begge hender.