SKIL 5751 AC Sirkelsag

  • Sirkelsagen er det raskeste, enkleste verktøyet for nøyaktig kapping i rett linje i alle tretyper
  • Sikkerhetsbryter forhindrer utilsiktet start
  • Anviser for nøyaktig skjæringslinje ved 90° og 45°