SKIL 4581 CD Stikksag

  • 5 pendelinnstillinger for nøyaktig saging og saging ved full hastighet
  • Spotlight gir bedre oversikt når det arbeides på steder med dårlig lys
  • Bladoppbevaring for 2 stikksagblader slik at ekstrablader alltid er tilgjengelig