SKIL 4580 AA Stikksag

  • 5 pendelinnstillinger for nøyaktig saging og saging ved full hastighet
  • Spotlight gir bedre utsyn over arbeidsstykket og gjør det mer komfortabelt å arbeide i områder med dårlig lys
  • Bladoppbevaring for 2 stikksagblader slik at ekstra blader alltid er for hånden