SKIL 4300 AC Stikksag

  • 5 materialvalg: 1 innstilling for å sage i buer og 4 innstillinger for å sage rett i ulike materialer
  • Låseknapp kan nåes fra begge sider av verktøyet (egner seg også for keivhendte brukere)
  • Gripeområde med komfortabel utforming