SKIL 1854 M1 Sirkelsag

  • Sirkelsagen er det raskeste, enkleste verktøyet for nøyaktig kapping i rett linje i alle tretyper
  • Innebygget oppbevaringsplass for bladskiftenøkler
  • Sikkerhetsbryter forhindrer utilsiktet start, utformet både for venstre- og høyrehåndsbruk