SKIL 1763 AK Rotasjonshammer

  • Bryter for justering av hastighet gir nøyaktig start og boring med riktig hastighet i alle materialer
  • Justerbart sidehåndtak gir sikker styring med begge hender.
  • Forover/bakover-bryter for enkelt skifte av arbeidsretning for verktøyet