SKIL 16 tilbehørsenheter (10 skruebits/6 sekskantede borebits)