SKIL 0770 AA Kompostkvern

  • Sterk 2400 W motor
  • Stempel og stor oppsamlingspose følger med
  • Mobil, enkel transport