SKIL 0580 AA Digital vinkelfinner

  • Vannrett og loddrett nivellering
  • Indikator for svakt batteri
  • Automatisk avstengingsfunksjon hvis det ikke brukes i 5 minutter