SKIL 0550 AA Detector

  • Multideteksjon: oppdager jernholdige/ikke-jernholdige metaller, strømførende kabler og stendere
  • Stort LCD-display som er lettlest og nøyaktig
  • Deteksjonsstillingen for strømførende kabler er alltid aktivert, slik at du oppnår maksimal sikkerhet