Skil 0530 AA Laseravstandsmål

  • Ytterst nøyaktig og rask LASER-måleteknologi
  • Presisjonsmåling av lengde, overflate og volum
  • Hindringer er ikke noe problem: Der du peker er nøyaktig der du måler