SKIL 0520 AA Ultrasonisk dimensjonsmåler

  • Ultrasonisk måling av lengde, overflate og volum
  • Visning av omgivelsestemperatur (i ° C ved oppstart
  • Måler dimensjoner i meter eller fot