SKIL 0516 AA Lasernivelleringsverktøy

  • Høy funksjonalitet med selvnivellerings- og helningsmodus
  • Med én horisontal og to vertikale linjer, slik at ett verktøy kan brukes til alle nivelleringsarbeider
  • Vertikal linje nr. 2 for enkel fastsettelse av 90° vinkler

Vil du handle i butikk? Available in Stores
.