SKIL 0511 AB Krysslaser

  • Høy funksjonalitet med selvnivellerings- og helningsmodus
  • Automatisk selvnivellering for raskt og nøyaktig arbeid uten manuell justering
  • Projeksjon av horisontal og vertikal laserlinje