Hageverktøy

Hageverktøy

  1. SKIL 0540 CA 'Brushless' batteridrevet kjedesag
    • 2x «20V Max Energy Platform»
    • 35 cm «Oregon» kjede og stang
    • Automatisk kjedesmøring